Om Smid­strup­parken

På Smidstrupparken har vi en masse gode værdier, mål og visioner for vores daglige arbejde og omgang med beboerne

Personalesammensætningen består af social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, sygehjælper, sygeplejerske, fysioterapeut, husassistent, køkkenassistent og teknisk serviceassistent.

Værdier og holdninger vi lægger vægt på

 • At alle mennesker har samme værd
 • At det enkelte menneske har sin egen livhistorie
 • At det enkelte menneske har ret til indflydelse på egen situation
 • At det enkelte menneske får tilgodeset de fysiske, psykiske, sociale og åndelige behov
 • At det enkelte menneske mødes med omsorg
 • At det enkelte menneske har mulighed for fælleskab

Vi ønsker på Smidstrupparken at arbejde med

 • Respekt og åbenhed for det enkelte menneske og dets behov
 • Ansvarlighed og kvalitet i plejen og omsorgen
 • Medmenneskelighed, tillid og empati i alt samvær og samtale
 • Fleksibilitet og kreativitet i opgaveløsning og samarbejde
 • Respekt og loyalitet over for de faglige målsætninger

Mission/formål

 • At yde hjælp til at bevare styrke og forbedre ressourcer og livskvalitet for den enkelte
 • At tilbyde den bedst mulige og deres pårørende ud fra det vedtagene serviceniveau