Om Smidstrup­parken

På Smidstrupparken har vi en masse gode værdier, mål og visioner for vores daglige arbejde og omgang med beboerne

Personalesammensætningen består af social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, sygehjælper, sygeplejerske, fysioterapeut, husassistent, køkkenassistent og teknisk serviceassistent.

Værdier og holdninger vi lægger vægt på

 • At alle mennesker har samme værd
 • At det enkelte menneske har sin egen livhistorie
 • At det enkelte menneske har ret til indflydelse på egen situation
 • At det enkelte menneske får tilgodeset de fysiske, psykiske, sociale og åndelige behov
 • At det enkelte menneske mødes med omsorg
 • At det enkelte menneske har mulighed for fælleskab

Vi ønsker på Smidstrupparken at arbejde med

 • Respekt og åbenhed for det enkelte menneske og dets behov
 • Ansvarlighed og kvalitet i plejen og omsorgen
 • Medmenneskelighed, tillid og empati i alt samvær og samtale
 • Fleksibilitet og kreativitet i opgaveløsning og samarbejde
 • Respekt og loyalitet over for de faglige målsætninger

Mission/formål

 • At yde hjælp til at bevare styrke og forbedre ressourcer og livskvalitet for den enkelte
 • At tilbyde den bedst mulige og deres pårørende ud fra det vedtagene serviceniveau 

Udfasning og lukning af Smidstrupparken
I henhold Vejle Kommunes plejeboligstrategi vil Smidstrupparken blive lukket. Dette vil ske gennem en løbende udfasning, således at nuværende beboere fortsat kan bo på plejecentret, men at nye beboere ikke længere kan visiteres til Smidstrupparken.