bo­li­ger og op­hold

Smidstrupparken er bygget i et plan, dog indeholder en mindre del af bygningen en 1. sal med 6 plejeboliger.

Plejecentret har 30 boliger og 1 aflastningsbolig.

Der er fælles opholdsstue med fjernsyn, video og klaver, som du er meget velkommen til at bruge.

Smidstrupparken har et modtagerkøkken, hvor vi modtager den varme mad fra "Det Danske Madhus". Der er mulighed for at spise måltiderne sammen med de øvrige borgere i spisestuen eller i din egen bolig.

Udfasning og lukning af Smidstrupparken
I henhold Vejle Kommunes plejeboligstrategi vil Smidstrupparken blive lukket. Dette vil ske gennem en løbende udfasning, således at nuværende beboere fortsat kan bo på plejecentret, men at nye beboere ikke længere kan visiteres til Smidstrupparken